A JÓ HÍRLEVÉL 90%-BAN AD, ÉS CSAK 10%-BAN KÉR!

Az eDirect hírlevél-küldő rendszer nem igényel programozói tudást. Segítségével egyszerűen hozhat létre hírlevél csoportokat, kiküldött hírleveleit nyomon követheti, a statisztikákat pedig egyszerűen lekérdezheti!

Szabályzat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Általános tudnivalók, adatvédelem

Az eDirect.hu weboldal üzemeltetője az IntroWeb Kft. (6724 Szeged, Gelei J. u. 5.)
E-mail: porta@introweb.hu
Telefon: 06 (20) 414 25 74


Az eDirect hírlevél küldő szoftver  használatának megkezdésével a szolgáltatást felhasználó, illetve azt igénybevevő (továbbiakban: Megrendelő) elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat, – valamint magára nézve kötelezően betartja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII., és a 2008. évi XLVIII. törvények (a továbbiakban: Ektv. - elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseit -.

Jelen hírlevél-küldő szoftver alkalmazása kizárólag a jelen szerződési feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet.

1. A Hírlevél-küldő rendszer felhasználásáról

A Hírlevél-küldő rendszer oldalain feltüntetett, felhasznált adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek. Az oldalak tartalmának ingyenes vagy fizetős szolgáltatásként való továbbfelhasználása csak az Üzemeltető előzetes engedélyével történhet.

2. Felelősség a szolgáltatásért

2.1 A Hírlevél-küldő rendszer használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát az oldalak használatából eredő, vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, használatának következményeiért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

2.2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv. - elektronikus kereskedelmi törvény) Ektv. 8-12. §-ában meghatározott feltételek alapján és a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban az Üzemeltető nem ellenőrzi az oldaláról elküldött információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, de fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa a Hírlevél-küldő szolgáltatást a következők alapján:

A Megrendelő nem használhat illegális címlistát, nem alkalmazhat diszkriminációt, tisztességtelen versenyt, hamis reklámot, nem rágalmazhat, nem lehet sértő, és nem irányulhat jogellenes célra. Az adott tartalom nem sérthet szerzői, kereskedelmi és más üzleti jogokat, adatvédelmi előírásokat és harmadik személyek jogait. A Spamek (kéretlen reklámok) küldése törvénybe ütköző.

2.3 Az Üzemeltető a Hírlevél-küldő rendszerből csak a Megrendelő írásos megrendelésével, általa rendelkezésre bocsátott címlista és tartalom alapján küld ki leveleket. A címlistában található e-mail címek legalitásáért és a kiküldött levelek tartalmáért minden estben a Megrendelő vállalja a felelősséget.

3. Adatvédelmi szabályok

Az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételét adatszolgáltatáshoz köti, melynek során az Üzemeltető a Megrendelő személyes adatainak és címlistáinak birtokába juthat. Az adatszolgáltatás során megadott személyes és nem személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2001. évi CVIII. 13/A.§. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az Üzemeltető ennek megfelelően a Megrendelő adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a Megrendelő kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az Üzemeltető megsemmisíti.

4. Adatkezelés, kártérítés kizárása

Adatot csak meghatározott célból lehet kezelni. Az Üzemeltető  nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött, tárolt, kezelt, illetve rendszerezett adatokért. A Megrendelőnek kell megfelelnie a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. előírásainak.

A Megrendelő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat az Üzemeltető az adatkezelés minden fázisában, szakaszában köteles betartani.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredő kárra, különösen a közvetett károkra, mint pld. elmaradt haszon, bevétel…stb. Nem felel továbbá a rendszer szakszerűtlen használatából eredő, vagy törvénytelen célokra történő használatából eredő károkért.

Az IntroWeb Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a portálon található tartalom hozzáféréséhez a felhasználó adatainak megadását kérje.

Az IntroWeb Kft. szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

eDirect KOMFORT

Induló, de növekvő ügyfélkörrel rendelkező kisvállalkozások figyelmébe ajánljuk
eDirect KOMFORT
csomagunkat.

15.000 db hírlevél/hó
5.000 Ft + ÁFA/hó

eDirect MIDI

Ha vállalkozása közepes forgalommal bír, ugyanakkor meghatározó ügyfélállománnyal rendelkezik, és fontos Önnek, hogy partnerei időben tájékozódjanak  vállalkozása aktualitásairól, az Ön kiemelt szolgálatába állítjuk eDirect MIDI csomagunkat.

30.000 db hírlevél/hó 8.000 Ft + ÁFA/hó

eDirect PLUSZ

Dinamikusan fejlődő, nagy ügyfélforgalmú közép- és nagyvállalkozások esetében ajánljuk
eDirect PLUSZ
csomagunkat.

50.000 db hírlevél/hó 14.000 Ft + ÁFA/hó

eDirect EXTRA

Olyan közép- és nagyvállalkozások figyelmébe ajánljuk eDirect EXTRA csomagunkat, ahol a vállalkozás működéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a partnerek, ügyfelek folyamatosan és komplex módon tájékozottak és naprakészek legyenek.

100.000 db hírlevél/hó 25.000 Ft + ÁFA/hó